Cooperative Key 98 - откриване на учението

{START_COUNTER}